Våre tjenester

Ringebu Revisjon & Rådgivning AS tilbyr bl.a. følgende tjenester

  • Revisjon

  • Attestasjoner/ avtalte kontrollhandlinger

  • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon

  • Assistanse ved utarbeidelse av årsregnskap og likningspapirer

  • Nyetablering, herunder utarbeidelse av stiftelsesdokumenter

  • Gjennomgang av bedriftens interne kontrollrutiner

  • Rådgivning vedrørende økonomi og skatt

  • Bistand både ved behandling av og utarbeidelse av anbudsdokumenter

  • Sekretariatstjenester i offentlig sektor

  • Regnskapsføring

Last ned brosyrer: