Velkommen til Ringebu Revisjon & Rådgivning AS

Ringebu Revisjon & Rådgivning AS ble etablert høsten 2010 og er en del av et kontorfellesskap lokalisert i Ringebu

Selskapet er godkjent revisjonsselskap og har i tillegg autorisasjon som regnskapsførerselskap.

Unn Kristin Bredeveien

Registrert revisor Unn Kristin Bredeveien eier og driver selskapet. Hun har siden 1986 arbeidet innen revisjon og rådgivning rettet både mot offentlig og privat sektor.

Vi legger vekt på å inneha høy faglig kunnskap og yte kvalitet i våre tjenester

Selskapet besitter moderne revisjonsverktøy og prioriterer faglig oppdatering. Gjennom nært samarbeid med andre revisorer og regnskapskontorer, verv og engasjement, er vi del av et konstruktivt nettverk.

Selskapet er tilknyttet både Den Norske Revisorforening og Regnskap Norge.